Mezunların Mesleki Profili

Bilgisayar programcılığı programının amacı, iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bölüm mezunları bilgi işlem birimlerinde, internet çözümleri geliştiren firmalarda bilgisayar destekli endüstriyel tasarım firmalarında çalışabilirler.