RTV 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Fotoğrafcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 105
Güz/Bahar
1
2
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kapsamında fotoğraf sanatının kuramsal ve uygulamaya yönelik temel prensipleri ele alınacaktır. Dersin amacı, öğrencilere fotoğraf sanatına dair uygulama ve yöntemlerini ve tartışma konularını tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görmek ve gördüğünü fotoğraflamak konusunda temel becerileri sergileyebilecektir.
  • Fotoğrafın, dolayısıyla sabit imgenin, daha geniş iletişim süreçlerindeki rol ve önemini değerlendirebilecektir.
  • Fotoğrafın tarihsel gelişimini tartışabilecektir.
  • Günümüz fotoğraf makinelerinin temel bileşenlerini ve özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Fotoğrafta aydınlatma, kompozisyon, ışık, kadraj ve pozlama gibi temel öğeleri tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve dersin genel tanıtımı Öğrencilerle tanışma, dersin içeriği hakkında bilgilendirme
2 Fotoğrafın ve fotoğrafçılığın tarihi -Camera Obscura -Fotoğrafın icadı, teknik gelişmeler Fotoğrafın Kısa Tarihi Yazar: Walter Benjamin Bölüm:1
3 Fotoğraf makineleri, çeşitleri, yapısı ve öğeleri -Fotoğrafta ışık, renk ve fotoğraf üzerindeki etkileri A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık Kitabı Yazar: Chris George Bölüm 1.1 - Donanım ve Yazılım
4 Fotoğraf makinelerinde kontroller - I -Pozlama bileşenlerini kavrama -Diyafram-Enstantane-Iso - Işıkölçme Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Her Şey Yazar: İsa Akalın Bölüm 2 - Çekim
5 Fotoğraf makinelerinde kontroller - II -Netleme sistemi, odaklama -Alan derinliği,kontrolü ve fotoğraf üzerindeki görsel etkileri A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık Kitabı Yazar: Chris George Bölüm 1.2 - Yaratıcı Kontroller
6 Fotoğraf makinelerinde ekipmanlar-I -Lensler ve mercekler -Kullanım amaçları ve alanları Fotoğrafçının El Kitabı Popular Photography Bölüm 1 - Ekipman ve Kurulum
7 Fotoğraf makinelerinde ekipmanlar-II -Filtreler, görsel etkileri ve filtrelerin kullanım alanları Fotoğrafçının El Kitabı Popular Photography Bölüm 1 - Ekipman ve Kurulum
8 Ara Sınav
9 Fotoğrafta Aydınlatma -Işıklandırma Çeşitleri -Flaşlar Fotoğrafçının El Kitabı Popular Photography Bölüm 2 - Kompozisyon ve Çekim
10 Görüntü Estetiği-I -Kompozisyon kuralları Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon Yazar: Sabit Kalfagil Bölüm 1
11 Görüntü Estetiği-II -Kompozisyon öğeleri Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon Yazar: Sabit Kalfagil Bölüm 2
12 Fotoğrafçılık Türleri -Portre, Belgesel, Manzara, Doğa, Makro, Mimari, Siyah&Beyaz, Haber, Spor ve Çocuk. Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Her Şey Yazar: İsa Akalın Bölüm 3, 4, 5, 6
13 Çağdaş Sanat Akımları ve Fotoğraf Fotoğrafın Kısa Tarihi Yazar: Walter Benjamin Bölüm:3
14 Sunumlar Öğrencilerin hazırladıkları fotoğraf projelerinin sunumları yapılacaktır
15 Dönemin Genel Değerlendirmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık Kitabı
Yazar: Chris George
Çevirmen: Bala Toprak
ISBN: 9789751031464

Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Her Şey
Yazar: İsa Akalın
ISBN: 9786058441002

Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon
Yazar: Sabit Kalfagil
ISBN: 9789758069255

Fotoğrafçının El Kitabı
Popular Photography
ISBN: 9786055056360

Fotoğrafın Kısa Tarihi
Yazar: Walter Benjamin
Çevirmen: Osman Akınhay
ISBN: 9786051031453

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel bilim, mühendislik ve yönetimin temel prensiplerini yorumlayabilmek ve analiz etmek
2 Problemleri modellemek ve çözmek için matematik, istatistik ve mühendislik kavram ve araçlarını kullanmak.
3 Değişen koşullara uyum sağlamak için  gelişimleri takip edebilmek
4 Deneyler tasarlamak; bu deneyleri yürütmek ve sonuçlarını analiz etmek
5 Sosyal, etik ve kültürel sorumluluklarının farkında olarak profesyonel davranabilmek
6 Verimli bir şekilde çok disiplinli bir ekip içinde çalışarak belli ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren, bir bilgisayar sistemi tasarlayabilmek ve kurabilmek
7 Ekonomik, sosyal ve etik kısıtları göz önünde bulundurarak karmaşık mühendislik projelerinin gerçekleştirilebilir çözümlerini değerlendirebilmek
8 Bilgisayar alanında bilimsel bilgi üretebilme ve var olan literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest