RTV 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Fotoğrafcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 105
Güz/Bahar
1
2
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kapsamında fotoğraf sanatının kuramsal ve uygulamaya yönelik temel prensipleri ele alınacaktır. Dersin amacı, öğrencilere fotoğraf sanatına dair uygulama ve yöntemlerini ve tartışma konularını tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görmek ve gördüğünü fotoğraflamak konusunda temel becerileri sergileyebilecektir.
  • Fotoğrafın, dolayısıyla sabit imgenin, daha geniş iletişim süreçlerindeki rol ve önemini değerlendirebilecektir.
  • Fotoğrafın tarihsel gelişimini tartışabilecektir.
  • Günümüz fotoğraf makinelerinin temel bileşenlerini ve özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Fotoğrafta aydınlatma, kompozisyon, ışık, kadraj ve pozlama gibi temel öğeleri tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve dersin genel tanıtımı Öğrencilerle tanışma, dersin içeriği hakkında bilgilendirme
2 Fotoğrafın ve fotoğrafçılığın tarihi -Camera Obscura -Fotoğrafın icadı, teknik gelişmeler Fotoğrafın Kısa Tarihi Yazar: Walter Benjamin Bölüm:1
3 Fotoğraf makineleri, çeşitleri, yapısı ve öğeleri -Fotoğrafta ışık, renk ve fotoğraf üzerindeki etkileri A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık Kitabı Yazar: Chris George Bölüm 1.1 - Donanım ve Yazılım
4 Fotoğraf makinelerinde kontroller - I -Pozlama bileşenlerini kavrama -Diyafram-Enstantane-Iso - Işıkölçme Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Her Şey Yazar: İsa Akalın Bölüm 2 - Çekim
5 Fotoğraf makinelerinde kontroller - II -Netleme sistemi, odaklama -Alan derinliği,kontrolü ve fotoğraf üzerindeki görsel etkileri A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık Kitabı Yazar: Chris George Bölüm 1.2 - Yaratıcı Kontroller
6 Fotoğraf makinelerinde ekipmanlar-I -Lensler ve mercekler -Kullanım amaçları ve alanları Fotoğrafçının El Kitabı Popular Photography Bölüm 1 - Ekipman ve Kurulum
7 Fotoğraf makinelerinde ekipmanlar-II -Filtreler, görsel etkileri ve filtrelerin kullanım alanları Fotoğrafçının El Kitabı Popular Photography Bölüm 1 - Ekipman ve Kurulum
8 Ara Sınav
9 Fotoğrafta Aydınlatma -Işıklandırma Çeşitleri -Flaşlar Fotoğrafçının El Kitabı Popular Photography Bölüm 2 - Kompozisyon ve Çekim
10 Görüntü Estetiği-I -Kompozisyon kuralları Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon Yazar: Sabit Kalfagil Bölüm 1
11 Görüntü Estetiği-II -Kompozisyon öğeleri Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon Yazar: Sabit Kalfagil Bölüm 2
12 Fotoğrafçılık Türleri -Portre, Belgesel, Manzara, Doğa, Makro, Mimari, Siyah&Beyaz, Haber, Spor ve Çocuk. Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Her Şey Yazar: İsa Akalın Bölüm 3, 4, 5, 6
13 Çağdaş Sanat Akımları ve Fotoğraf Fotoğrafın Kısa Tarihi Yazar: Walter Benjamin Bölüm:3
14 Sunumlar Öğrencilerin hazırladıkları fotoğraf projelerinin sunumları yapılacaktır
15 Dönemin Genel Değerlendirmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

A'dan Z'ye Dijital Fotoğrafçılık Kitabı
Yazar: Chris George
Çevirmen: Bala Toprak
ISBN: 9789751031464

Dijital Fotoğrafçılık Hakkında Her Şey
Yazar: İsa Akalın
ISBN: 9786058441002

Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon
Yazar: Sabit Kalfagil
ISBN: 9789758069255

Fotoğrafçının El Kitabı
Popular Photography
ISBN: 9786055056360

Fotoğrafın Kısa Tarihi
Yazar: Walter Benjamin
Çevirmen: Osman Akınhay
ISBN: 9786051031453

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
3
Final Sınavı
1
3
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

 

 

2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest