MTOI 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda ve Personel Hijyeni
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 223
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hijyen kurallarını ve güvenli gıda üretebilmek için gerekli sanitasyon kurallarını öğrenmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hijyen ve sanitasyonun önemini öğrenecek.
  • Güvenli gıda üretimi için personel hijyeni ve kişisel temizlik kurallarını anlayacak.
  • İşleme öncesi, gıda hazırlama ve servisi sırasında hijyenin önemini kavrayacak.
  • Besinlerin bozulma nedenlerini, gıda kaynakları hastalıkları ve mikroorganizma-insan ilişkilerini öğrenecek.
  • İşletmelerde temizlik uygulamalarını öğrenecek.
  • Gıda güvenliği ve uluslararası gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi edinecek.
  • HACCP’in tanımını ve önemini kavrayacak.
Ders Tanımı Turizm ve otel işletmeciliğinde gıda ve personel hijyeninin sağlanmasına yönelik olarak; hijyen ve sanitasyonun tanımı ve önemi, işleme öncesinde, esnasında ve sonrasında gıda hijyeni, personel hijyeni ve kişisel temizlik kuralları, besinlerin bozulma nedenleri, mikroorganizma-insan ilişkisi, gıda servisinde hijyenin önemi, işletmelerin temizlik uygulamaları, gıda güvenliği ve hijyeni ile ilgili uluslararası standartlar, HACCP’in tanımı ve önemi.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanitasyon ve Hijyene Giriş Ön okuma
2 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyenin Önemi Ön okuma
3 İşleme öncesi faaliyetlerde gıda hijyeni, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri Ön okuma
4 Gıda işleme basamaklarında gıda hijyeni Ön okuma
5 Depolama, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili sanitasyon kuralları Ön okuma
6 Personel hijyeni ve kişisel temizlik kuralları, periyodik sağlık kontrolleri Ön okuma
7 Ara sınav Ön okuma
8 Besinlerin bozulma nedenleri Ön okuma
9 Mikroorganizma-insan ilişkisi Ön okuma
10 Temizlik uygulamaları, işletmelerde tuvalet ve el yıkama alanları Ön okuma
11 İşletme giriş ve çıkışları Ön okuma
12 Besinlerin servisinde hijyen Ön okuma
13 Gıda güvenliği ve hijyeni ile ilgili standartlar Ön okuma
14 HACCP’in tanımı ve önemi Ön okuma
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı “Gıda ve Personel Hijyeni”, Prof.Dr. Sıdıka BULDUK, Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK, 2014, Detay Yayıncılık, ANKARA.
Önerilen Okumalar/Materyaller “Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni”, Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK, 2015, Detay Yayıncılık, ANKARA.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel bilim, mühendislik ve yönetimin temel prensiplerini yorumlayabilmek ve analiz etmek
2 Problemleri modellemek ve çözmek için matematik, istatistik ve mühendislik kavram ve araçlarını kullanmak.
3 Değişen koşullara uyum sağlamak için  gelişimleri takip edebilmek
4 Deneyler tasarlamak; bu deneyleri yürütmek ve sonuçlarını analiz etmek
5 Sosyal, etik ve kültürel sorumluluklarının farkında olarak profesyonel davranabilmek
6 Verimli bir şekilde çok disiplinli bir ekip içinde çalışarak belli ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren, bir bilgisayar sistemi tasarlayabilmek ve kurabilmek
7 Ekonomik, sosyal ve etik kısıtları göz önünde bulundurarak karmaşık mühendislik projelerinin gerçekleştirilebilir çözümlerini değerlendirebilmek
8 Bilgisayar alanında bilimsel bilgi üretebilme ve var olan literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest