MMIR 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel İfade
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 200
Güz/Bahar
1
2
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile ilgili bölümlerden öğrencilerin yazılı bir metin ile betimlenen mekânları görsel öğeler ile ifade ederek algı, yaratıcılık ve ifade yeteneğinin gelişmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hikaye, roman, masal gibi yazınsal metinler aracılığıyla maket tasarımı geliştirebilecek,
  • Maketleri yazılı olarak yorumlayabilecek,
  • Yaratıcı tasarım yöntemlerini öğrenebilecek,
  • Mekânsal deneyimi görsel olarak ifade edebilecek,
  • El ve göz koordinasyonu gelişmesi gösterebilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında, hikaye, roman, masal gibi yazılı metinler kullanılarak mekan ifadesinin iki ya da üç boyutlu görsel ifadelere dönüştürülmesi üzerine çalışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin işleniş şeklinin aktarılması ve örnekler gösterilmesi, bir sonraki hafta için gerekli malzemelerin bildirilmesi.
2 Fotoğraflama ile Görsel İfade: Verilen metnin görsel ifadesinin fotoğraflama yöntemi ile çalışılması Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010. Sf 52-71
3 Eskizden Kolajlar Atölyesi: Fotoğraflar üzerinden eskiz ile kolaj çalışmaları--Teslim 1 Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 28-34
4 İfadeler: karakter oluşturma, karaktere duygu verme, eskiz--Ara Sınav Projesi Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 46-78
5 İfadeler: üretim, kesim--Ara Sınav Projesi Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 46-78
6 İfadeler: kesim, sergileme--Ara Sınav Teslimi Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 46-78
7 Kolaj nedir? Kolaj örnekleri, okuma ve çizim Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 37-72
8 Uygulamalı kolaj çalışması; bir roman bölümünün görsel ifadesi--Teslim 2 Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 1-45
9 Sözlü Mekan Tanımlama Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016.
10 Ters düşünce; bir görsel ifadenin yazıya aktarılması--Teslim 3 Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Sf 28-34
11 Fotoğraflama ile Görsel İfade: Verilen metnin görsel ifadesinin fotoğraflama yöntemi ile çalışılması--Teslim 4 Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010. Sf 52-71
12 Final Projesi---Üç Boyutlu Görsel İfade: Fantastik Bir Oyuncak: Çözümleme ve tasarım Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017. Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.
13 Final Projesi---Üç Boyutlu Görsel İfade: Fantastik Bir Oyuncak: Uygulama Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017. Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.
14 Final Projesi---Üç Boyutlu Görsel İfade: Fantastik Bir Oyuncak: Uygulama Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017. Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Çalışması

 

Dersin Kitabı

 

* Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016.

* Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010.

* Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987.

* Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008.

* Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017.

* Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017.

* Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
16
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
24
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
76
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
24
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel bilim, mühendislik ve yönetimin temel prensiplerini yorumlayabilmek ve analiz etmek
2 Problemleri modellemek ve çözmek için matematik, istatistik ve mühendislik kavram ve araçlarını kullanmak.
3 Değişen koşullara uyum sağlamak için  gelişimleri takip edebilmek
4 Deneyler tasarlamak; bu deneyleri yürütmek ve sonuçlarını analiz etmek
5 Sosyal, etik ve kültürel sorumluluklarının farkında olarak profesyonel davranabilmek
6 Verimli bir şekilde çok disiplinli bir ekip içinde çalışarak belli ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren, bir bilgisayar sistemi tasarlayabilmek ve kurabilmek
7 Ekonomik, sosyal ve etik kısıtları göz önünde bulundurarak karmaşık mühendislik projelerinin gerçekleştirilebilir çözümlerini değerlendirebilmek
8 Bilgisayar alanında bilimsel bilgi üretebilme ve var olan literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest