MMIR 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel İfade
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 200
Güz/Bahar
1
2
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile ilgili bölümlerden öğrencilerin yazılı bir metin ile betimlenen mekânları görsel öğeler ile ifade ederek algı, yaratıcılık ve ifade yeteneğinin gelişmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hikaye, roman, masal gibi yazınsal metinler aracılığıyla maket tasarımı geliştirebilecek,
  • Maketleri yazılı olarak yorumlayabilecek,
  • Yaratıcı tasarım yöntemlerini öğrenebilecek,
  • Mekânsal deneyimi görsel olarak ifade edebilecek,
  • El ve göz koordinasyonu gelişmesi gösterebilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında, hikaye, roman, masal gibi yazılı metinler kullanılarak mekan ifadesinin iki ya da üç boyutlu görsel ifadelere dönüştürülmesi üzerine çalışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin işleniş şeklinin aktarılması ve örnekler gösterilmesi, bir sonraki hafta için gerekli malzemelerin bildirilmesi.
2 Fotoğraflama ile Görsel İfade: Verilen metnin görsel ifadesinin fotoğraflama yöntemi ile çalışılması Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010. Sf 52-71
3 Eskizden Kolajlar Atölyesi: Fotoğraflar üzerinden eskiz ile kolaj çalışmaları--Teslim 1 Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 28-34
4 İfadeler: karakter oluşturma, karaktere duygu verme, eskiz--Ara Sınav Projesi Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 46-78
5 İfadeler: üretim, kesim--Ara Sınav Projesi Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 46-78
6 İfadeler: kesim, sergileme--Ara Sınav Teslimi Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 46-78
7 Kolaj nedir? Kolaj örnekleri, okuma ve çizim Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008. Sf 37-72
8 Uygulamalı kolaj çalışması; bir roman bölümünün görsel ifadesi--Teslim 2 Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987. Sf 1-45
9 Sözlü Mekan Tanımlama Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016.
10 Ters düşünce; bir görsel ifadenin yazıya aktarılması--Teslim 3 Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Sf 28-34
11 Fotoğraflama ile Görsel İfade: Verilen metnin görsel ifadesinin fotoğraflama yöntemi ile çalışılması--Teslim 4 Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010. Sf 52-71
12 Final Projesi---Üç Boyutlu Görsel İfade: Fantastik Bir Oyuncak: Çözümleme ve tasarım Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017. Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.
13 Final Projesi---Üç Boyutlu Görsel İfade: Fantastik Bir Oyuncak: Uygulama Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017. Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.
14 Final Projesi---Üç Boyutlu Görsel İfade: Fantastik Bir Oyuncak: Uygulama Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017. Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Çalışması

 

Ders Kitabı

 

* Calvino, I., Görünmez Kentler, YKY, 2016.

* Ümit, A., İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, 2010.

* Süskind, P., Koku, Can Yayınları, 1987.

* Kolaj Dekolaj Dogançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları, 2008.

* Temelkuran, E., Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Karakarga Yayınevi, 2017.

* Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge Yayınevi, 2017.

* Riordan, R., Yunan Tanrıları, Doğan ve Egmont Yayıncılık, 2015.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
16
Final Sınavı
1
24
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
76
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
24
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
9
Final Sınavı
1
12
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

 

 

2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest