ISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 101
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme ile ilgili iyi bir terminolojiye sahip olmak, İşletme ile ilgili tüm kavramları ifade edebilir.
  • İşletmelerin değişik kriterlere göre sınıflandırılmaları ve ekonomideki yerini değerlendirebilir.
  • İşletmelerin fonksiyonlarını ve yönetim sürecini anlamak, günümüz global sisteme uyarlayabilmek, ve öğrencilerin ileride seçeceği kariyerinde bu bilgileri uygulayabilir.
  • İşletmelerde üretim ve operasyon, pazarlama, muhasebe ve finans, insan kaynakları, gibi mekanizmaların ne şekilde işleyeceğini anlayarak, verilen durumlara bu bilgileri uygulayabilir.
  • İşletmelerin uyması gereken etik değerlerin ve sosyal sorumluluk ilkelerinin öğrenebilir.
Ders Tanımı “İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı Teorik Anlatım
2 Temel İşletmecilik Kavramları, İşletmeciliğin tarihsel gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi Teorik Anlatım
3 İşletmenin Amaçları, çevresi ve sınıflandırılması Teorik Anlatım, ödev
4 Sunum Teorik Anlatım, quiz
5 İşletmenin Kuruluş, Yer Seçimi Kurban Bayramı
6 İşletmenin Maliyetleri, Gelirleri ve Performansı Teorik Anlatım
7 İşletmenin Kuramları Teorik Anlatım, ödev
8 İşletmenin Yönetim Fonksiyonu Teorik Anlatım
9 İşletmenin Üretim Fonksiyonu Teorik Anlatım
10 Vize Sınavı Ara Sınav
11 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu- Satış Yönetimi Teorik Anlatım
12 İşletmenin İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve AR-GE Fonksiyonu Teorik Anlatım
13 İşletmenin Finansman ve Muhasebe Fonksiyonu Teorik Anlatım, quiz
14 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Teorik Anlatım
15 Sunum Sunum
16 Final Final

 

Ders Kitabı Prof.Dr. M.Şerif Şimşek, Prof.Dr.Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Akademi, 2008, Prof.Dr.İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2008, İstanbul. Yukarıda belirtilen kitap bölümleri,Türk Ticaret Kanunu, İnternet Kaynakları
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel düzeyde bilgisayar donanımı ve yazılımı bilgisine sahiptir.

 

 

2

İnternet ve ağ teknolojilerini kullanarak gerekli uygulamaları geliştirir.

3

Değişen koşullara uyum sağlamak için alanındaki gelişmeleri takip eder.

4

Alanındaki deneyleri yürütür ve sonuçlarını analiz eder.

5

Alanı ile ilgili temel programlama dillerini kullanır.

6

Alanı ile ilgili temel ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren bir bilgisayar sistemi tasarlar ve kurar.

7

Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek yorumlar.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.mek

9

Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest