SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Kemal Ozbilgin , Burcu Kahraman , Coşkun Atay , Seda Vatansever , Elgin Uluer and Tayfun Özçakır.
  (2017) Role of Proopiomelanocortin in Preventing Miscarriage.
  The Journal Of Reproductive Medicine , ISBN: 0024-7758
 • Yalçın Kiliç , İbrahim Kani.
  (2017) Selective Catalytic Oxidation of Alkenes Employing Homobinuclear Manganese(II) Catalysts with TBHP.
  Polyhedron , ISBN: in press
 • İbrahim Kani , Serkan Bolat.
  (2016) Effective catalytic oxidation of alcohols and alkenes with monomeric versus dimeric manganese(II) catalysts and t-BuOOH.
  Applied Organometallic Chemistry ,
 • Ilker Korkmaz , Senem Kumova Metin , Alper Gurek , Caner Gur , Cagrı Gurakın and Mustafa Akdeniz.
  (2015) A Cloud Based and Android Supported Scalable Home Automation System.
  Computers And Electrical Engineering , Vol. 43, 112-128, ISBN: 0045-7906
 • Okan Zafer Yeşilel , Yalçın Kılıç , Onur Şahin , Orhan Büyükgüngör.
  (2014) One-dimensional coordination polymers of copper(II), cobalt(II), zinc(II) and cadmium(II) with glutarate and N-methylimidazole.
  Polyhedron , Vol. 67, No. 8, 122-128, ISBN: 0277-5387
 • Tayfun Özçakır , M. Afşin Turan , Fatma Şimşek , Coşkun Atay , Seda Vatansever and Kemal Özbilgin.
  (2014) A Comparison of the Molecular Distribution of Proangiogenic Factors in Endometrium of Missed Abortions and of Voluntary First Trimester Termination Cases.
  Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology , 1-8,
 • Kemal Özbilgin , Burcu Kahraman , Coşkun Atay , Seda Vatansever , Sevinç İnan and Tayfun Özçakır.
  (2014) The Expression of Forkhead Transcription Factors in Decidua and Placenta In Patients with Missed Abortion.
  Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology , 1-8,
 • Kemal Özbilgin , Burcu Kahraman , Fatma Şimşek , Coşkun Atay , Seda Vatansever.
  (2014) The Role of Heparin-Binding Epidermal Growth Factor (HBEGF) in Missed Abortion.
  Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology , 1-8,
 • Kemal Özbilgin , Afşin Turan , Burcu Kahraman , Coşkun Atay , Seda Vatansever , Elgin Uluer and Tayfun Özçakır.
  (2014) Distribution of TNF-α, TGF-β2 and Furin in Endometrium of Missed Abortion and Voluntary First Trimester Termination Cases.
  Analytical And Quantitative Cytology And Histology , 1-24,
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç , Hakan Dal.
  (2012) The two Bis(4-aminosalicylato-O) bis(N,N-dimethylethylenediamine)Ni(II) complexes.
  Zeitschrift Für Kristallographie - Crystalline Materials , Vol. 227, 837-842, ISBN: 2012
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç.
  (2011) The synthesis and characterization of copper(II)–p-aminosalicylate complexes with diamine ligands.
  Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry , Vol. 103, No. 3, 995-1000, ISBN: 1588-2926
 • Orhan Dagdeviren , Ilker Korkmaz , Fatih Tekbacak , Kayhan Erciyes.
  (2011) A Survey of Agent Technologies for Wireless Sensor Networks.
  IETE Technical Review , Vol. 28, No. 2, 168-184, ISBN: ISSN : 0256-4602

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Ilker Korkmaz , Ali Kanat , Onur Unver , Berkay Simsir , Halil Gultekin.
  (2014) An Energy Efficient and Fault Tolerant Mobile Wireless Sensor Network Model for Military Applications.
  Journal Of Applied Environmental And Biological Sciences , Vol. 4, No. 9, 24-35, ISBN: ISSN: 2090 - 4274
 • Mehmet Suleyman Unluturk , Kaya Oguz , Coskun Atay.
  (2009) A Comparison of Neural Networks for Real-Time Emotion Recognition from Speech Signals.
  WSEAS Transactions On Signal Processing , Vol. 5, No. 3, 116-125, ISBN: 1790-5022

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Mehmet Suleyman Unluturk , Coskun Atay , Ali Yamuc , Baran Guntan.
  (2010) 4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler.
  Akademik Bilişim 2010 , 1-5,

Uluslararası

 • Radosveta Sokullu , Ilker Korkmaz , Orhan Dagdeviren.
  (2009) GTS Attack: An IEEE 802.15.4 MAC Layer Attack in Wireless Sensor Networks.
  International Journal On Advances In Internet Technology , Vol. 2, 104-114, ISBN: ISSN: 1942-2652
 • İbrahim KANİ , Yalçın KILIÇ , Serkan BOLAT.
  (2017) Mn2(-6-CH3-2-NH2C6H4COO)2(bipy)42(ClO4) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Burdur, Türkiye
 • Fatih Mert , Can Samed Kaşıkcı , İlker Korkmaz.
  (2017) Telsiz Duyarga Ağlarında Bir Çoklu Nesne Takip Senaryosu Benzetimi.
  Akademik Bilişim Konferansı 2017 / Akademik Bilişim 2017 Konferansı Bildirileri
  1-8,
 • Diaa Fawzy , Güvenç Arslan , Coşkun Atay.
  (2017) On the Prediction of Structural Reactions to Big Earthquakes in Turkey.
  2nd World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship / 2nd World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship, Istanbul
  1-8,
 • İlker AVAN , Yalçın KILIÇ , İbrahim KANİ.
  (2017) Mn(II) complexes, Mn2(-R1C6H3COO)2(R2)42(ClO4 ), (R 1 Cl, NH2 , CH3 ); R 2 1,10&39;- phenanthroline or 2,2-bipyridine); Synthesis, Oxidation of alcohols/alkenes and Catalase Activity*.
  254th ACS National Meeting & Exposition, Washington, USA
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) [MN2(μ-3,5-(CH3)2-2-NH2C6H2COO)2(BİPY)4]·2(CLO4) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • Ilker Korkmaz , Orhan Dagdeviren , Mehmet Emin Dalkilic.
  (2016) A 2-hop Coloring-Based Collision Free Infrastructure Design for Wireless Sensor Networks.
  13th International Conference On High Capacity Optical Networks And Enabling Technologies (HONET-ICT 2016) / Proc. Of 13th International Conf. On High Capacity Optical Networks And Enabling Technologies
  65-69, ISBN: Electronic ISSN: 194
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) [MN(C6H5COO)(H2O)(PHEN)2](CLO4)(CH3OH) VE [MN2(μC6H5COO)2(2,2’-BİPY)4]•2(CLO4) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BENZİL ALKOL OKSİDASYONU.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
 • Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2016) Benzoik Asit - 1,10-Fenantrolin Komplekslerinin Sentezi ve Katalaz Aktivitelerinin Araştırılması.
  4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası/AYDIN / Poster
 • Fatih Tekbacak , İlker Korkmaz.
  (2015) Bağlı Veri: Veri Ağının Yapı Taşı.
  Akademik Bilişim Konferansı 2015 / Akademik Bilişim 2015 Konferansı Bildirileri
  293-298,
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Manganese(II) – carboxylate / nitrogenous base complexes: structure and catalase-like activities.
  3rd International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Mangan(II) – Benzoik asit/ 1,10-Fenantrolin / 2,2'-Bipiridin Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Stiren Epoksidasyonu.
  5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2015) Temperature-Dependent photouminescence of Cu, Mn, Co, Zn and Cd Complexes with heptafluorobutanoic acid and Bipy/Phen.
  International Turkish Congress On Molecular Spectroscopy, Antalya / Poster
 • Coşkun Atay , Sinem Seçgin.
  (2015) Kablosuz Algılayıcı Ağlarda,Yönlendirme Algoritmalarının Performans Analizi.
  XVIII. Akademik Bilişim 2016, Aydın / Akademik Bilişim 2016
  1-7,
 • Ilker Korkmaz , Ali Kanat , Onur Unver , Berkay Simsir , Halil Gultekin.
  (2014) An Energy Efficient and Fault Tolerant Mobile Wireless Sensor Network Model for Military Applications.
  2nd International Conference On Computational And Social Sciences-2014 (ICCSS-2014) / Proceedings Of The 2nd International Conference On Computational And Social Sciences ICCSS-2014
 • Esra Su , Yalçın Kılıç , Serkan Bolat , Aslı Panduru , İbrahim Kani.
  (2014) Co2(µ-O)(OOC(CF2)2(CF3))4(phen)2 Kompleksinin Stiren Oksidasyon Aktivitesinin Araştırılması.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Poster
 • Coşkun Atay , Serkan O. Dibek , Öykü Kara , Cemre Ersöz.
  (2014) PuLP Kütüphanesi ve Python ile Doğrusal Programlama Problemlerinin Çözümü.
  Akademik Bilişim Konferansı 2015 / Akademik Bilişim Konferansı 2015
  1-9,
 • Gokcer Peynirci , Ilker Korkmaz , Muharrem Gurgen.
  (2014) An Energy Conservative Wireless Sensor Network Model for Object Tracking.
  2014 Federated Conference On Computer Science And Information Systems (FedCSIS2014) / Proceedings Of The 2014 Federated Conference On Computer Science And Information Systems
  1049-1057, ISBN: 978-83-60810-58-3
 • Coşkun Atay.
  (2014) Solving a Tea Blending Problem Using PuLP.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Semineri / Yok
 • Yalçın Kılıç , İbrahim Kani.
  (2014) [Mn(OOC(CF2)2(CF3)(H2O)(2,2'-bpy)2](OOC(CF2)2(CF3) ve [Cd2(OOC(CF2)2(CF3)4(2,2'-bpy)2] Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Alkollerin Oksidasyonu Üzerine Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  5. Ulusal Kataliz Kongresi, Çukurova Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Aslı Panduru , Esra Su , Serkan Bolat , İbrahim Kani.
  (2014) [Zn(hfba)2(H2O)(2,2'-bipy)] Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri ve Alkol Oksidasyonu.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Betül Altıok , Eray Dikbayır , Seyyit Melih Toksari , Özgür Sakızlı , İlker Korkmaz.
  (2013) Android Destekli Bir Restoran Bilgi Sistemi: POSA.
  Akademik Bilişim Konferansı 2013 / Akademik Bilişim 2013 Konferansı Bildirileri
  303-308, ISBN: 978-605-85087-2-9
 • Alper Gurek , Caner Gur , Cagri Gurakin , Mustafa Akdeniz , Senem Kumova Metin , Ilker Korkmaz.
  (2013) An Android Based Home Automation System.
  10th International Conference On High Capacity Optical Networks And Enabling Technologies (HONET-CNS 2013) / Proc. Of 10th International Conf. On High Capacity Optical Networks And Enabling Technologies
  121-125, ISBN: 978-1-4799-2568-1
 • İlker Korkmaz , Fatih Tekbacak.
  (2013) Bulut Hesaplama Güvenliği: Genel Bir Bakış.
  Akademik Bilişim Konferansı 2013 / Akademik Bilişim 2013 Konferansı Bildirileri
  413-418, ISBN: 978-605-85087-2-9
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Orhan Büyükgüngör , Onur Şahin.
  (2012) Bir Boyutlu (1D) Co(II)-Glutarat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Orhan Büyükgüngör , Onur Şahin.
  (2012) Copper (II), Zinc(II) - Glutarate Complexes with N-Methylimidazole.
  3.Ulusal Kristalografi Toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi / Poster
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Hakan Dal.
  (2011) Ag(I)-Siklohekzilamin Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması, [Ag(sha)3]NO3.
  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Poster
 • Ilker Korkmaz , Senem Kumova Metin , Orhan Dagdeviren , Fatih Tekbacak.
  (2011) On the Cache Performance of Time-Efficient Sorting Algorithms.
  The Second International Symposium On Computing In Science And Engineering, ISCSE2011 / Proceedings Of The Second International Symposium On Computing In Science And Engineering
  200-205, ISBN: 978-605-61394-2-0
 • Yalçın Kılıç , Okan Zafer Yeşilel , Fatih Semerci , Fatma Yüksel.
  (2011) {[Cu(bimb)2(H2O)2](format)2}n Kompleksinin Solvotermal Yöntemle Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Poster
 • Ilker Korkmaz , Mehmet Emin Dalkilic.
  (2010) The Weak and the Strong Password Preferences: A Case Study on Turkish Users.
  The 3rd International Conference On Security Of Information And Networks, SIN'10 / Proceedings Of The 3rd International Conference On Security Of Information And Networks
  56-61, ISBN: 978-1-4503-0234-0
 • Coşkun Atay.
  (2010) Admission-Discharge-Transfer Gateway Interface: A Health Level 7 Application for Hospital Information Systems.
  International Conference On Circuits, Systems, Signals
  28-28,
 • İlker Korkmaz , Mehmet Emin Dalkılıç.
  (2010) Türk Kullanıcıların Parola Seçimindeki Eğilimleri.
  III. Ağ Ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, ABGS2010 / III. Ağ Ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu Bildirileri
 • C. Atay , M. Alanyalı , S. B. Uyan , C. Baş , B. Güntan.
  (2010) Arama Motoru Optimizasyonu.
  Akademik Bilişim 2010
 • Fatih Tekbacak , Ilker Korkmaz , Orhan Dagdeviren , Senem Kumova Metin.
  (2010) Application and Performance Analysis of Cache Effected Merge Sort Algorithms.
  The Fourth International Student Conference On Advanced Science And Technology, ICAST2010 / Proceedings Of The Fourth International Student Conference On Advanced Science And Technology
 • Süleyman Ünlütürk , Coskun Atay , Kaan Kurtel.
  (2010) Software Watchdog Application for Nurse Call Systems Reliability.
  Software Quality And Development Tools Symposium 2010
  193-199, ISBN: 9786054233465
 • Gökçer Peynirci , Muharrem Gürgen , İlker Korkmaz , Yetkin Hafızoğlu , Utkan Sürgevil , Nihal Paçaman.
  (2010) Telsiz Duyarga Ağları ile Bir Nesne İzleme Senaryosu.
  Akademik Bilişim Konferansı 2010 / XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
  41-47,
 • Murat Taş , Seval Çamur , Yalçın Kılıç.
  (2010) 2-Hidroksi-4-amino benzoik asitin Karışık Ligantlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri
 • Ilker Korkmaz , Coskun Atay , George Kyparisis.
  (2010) A Mobile Patient Monitoring System Using RFID.
  The 14th WSEAS International Conference On COMPUTERS / Latest Trends On Computers (Volume II), 14th WSEAS International Conference On Computers
  726-732, ISBN: 978-960-474-213-4
 • Mehmet S. Ünlütürk , Coşkun Atay.
  (2010) Supervising Event Executive.
  5th International Symposium On Health Informatics And Bioinformatics
  51-55, ISBN: 978-1-4244-5969-8
 • Mehmet Süleyman Ünlütürk , Coşkun Atay , Ali Yamuç , Baran Güntan.
  (2010) 4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler.
  Akademik Bilişim 2010
 • Mehmet Ünlütürk , Coşkun Atay , Kaan Kurtel.
  (2010) Hemşire Çağrı Sistemlerinde Yazılım Gözlemcisi Uygulaması.
  2. Yazılım Kalitesi Ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu
 • Süleyman Ünlütürk , Kaan Kurtel , Coskun Atay.
  (2010) Host Frame User Interface and Its Architecture.
  The 14th WSEAS International Conference On COMPUTERS
  95-102,
 • Fahrettin Demirel , Ilker Korkmaz , Radosveta Sokullu.
  (2010) Gathering Pressure Data from Watering Pipelines using Wireless Sensor Networks.
  The Fourth International Student Conference On Advanced Science And Technology, ICAST2010 / Proceedings Of The Fourth International Student Conference On Advanced Science And Technology
 • Coşkun Atay.
  (2010) Real Time Transaction Server.
  International Conference Of IEEEAM Applied Computer Science
 • İlker Korkmaz , Mehmet Emin Dalkılıç.
  (2010) Öncül Parola Denetimi Yöntemiyle Parola Seçim Sistemi: Türkçe Parolalar için Bir Araştırma.
  Akademik Bilişim Konferansı 2010 / XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
  171-177,
 • Murat Taş , Yalçın Kılıç , Seval Çamur , Hakan Dal.
  (2010) 4-Amino Salisilik asidin Karışık Ligantlı Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri
 • Osman Tan , İlker Korkmaz , Okan Gidiş , Sercan Uygun.
  (2009) Hasta Takip Sistemlerinde RFID Uygulaması.
  Akademik Bilişim’09 / XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
  99-105, ISBN: 978-605-60504-1-1
 • Coşkun Atay , Baran Güntan , Murat Arı.
  (2009) Güvenli Elektronik Arşivleme: Standartlar, Yapılar ve İşlevler.
  Akademik Bilişim ’09
 • Mehmet S Unluturk , Kaya Oguz , Coskun Atay.
  (2009) Emotion Recognition Using Neural Networks.
  10th WSEAS International Conference On Neural Networks Prague, CZECH REPUBLIC, MAR 23-25, 2009 / Artificial Intelligence Series-WSEAS
  82-85, ISBN: 978-960-474-065-9
 • Mehmet S. Ünlütürk , Coşkun Atay.
  (2009) Leveraging Nurse Call System Using RFID Technology and Web Services.
  HIBIT’09
 • Orhan Dağdeviren , İlker Korkmaz.
  (2009) Grid Üzerinde Gerçeklenen Matris İşlemlerine Bir Portal Üzerinden Erişim.
  Akademik Bilişim’09 / XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
  833-838, ISBN: 978-605-60504-1-1
 • Mehmet S. Ünlütürk , Murat Yatağan , Coşkun Atay.
  (2009) Ultrasonic Target Echo Detection Using Neural Network Order Statistic Filters in Split-Spectrum Processing.
  INISTA 2009
 • Radosveta Sokullu , Orhan Dagdeviren , Ilker Korkmaz.
  (2008) On the IEEE 802.15.4 MAC Layer Attacks: GTS Attack.
  The Second International Conference On Sensor Technologies And Applications, SENSORCOMM'08 / Proceedings Of The Second International Conference On Sensor Technologies And Applications, SENSORCO
  673-678, ISBN: 978-0-7695-3330-8
 • İlker Korkmaz , Fatih Türkmen.
  (2007) Pervasive Technologies and Its Research from an Economical View.
  Technology And Economic Development 2nd International Conference On The Dynamics Of Science And Technology Policies / Proceedings Of The Technology And Economic Development 2nd International Conference On The Dynamics
  77-95, ISBN: 978-975-8789-13-9
 • Radosveta Sokullu , Ilker Korkmaz , Orhan Dagdeviren , Anelia Mitseva , Neeli R. Prasad.
  (2007) An Investigation on IEEE 802.15.4 MAC Layer Attacks.
  The 10th International Symposium On Wireless Personal Multimedia Communications, WPMC2007 / Proceedings Of The 10th International Symposium On Wireless Personal Multimedia Communications
  1019-1023, ISBN: CD ISSN: 1882-5621
 • İlker Korkmaz.
  (2006) Pervasive (Sürekli/Yaygın) Teknolojilerde İletişim Altyapısı.
  Akademik Bilişim2006 Ve Bilgi Teknolojileri IV Konferansı / Akademik Bilişim2006 Ve Bilgi Teknolojileri IV Konferansı Bildiri E-Kitabı
  435-439, ISBN: 9756992131
 • Fatih Türkmen , İlker Korkmaz.
  (2005) A Survey of Pervasive Technologies.
  BİLTEK2005 / BİLTEK2005 International Informatics Congress Proceedings E-Book
  ISBN: CD ISBN: 9759893061
 • Coşkun Atay , Ken McAloon , Carol Tretkoff.
  (1993) 2LP: A Highly Parallel Constraint Logic Programming Language.
  Sixth SIAM Conference On Parallel Processing For Scientific Computing
 • Coşkun Atay , Ken McAloon , Carol Tretkoff.
  (1992) Parallelism in 2LP.
  Proceedings Of The ICLP Workshop On Constraint Logic Programming
 • Coşkun Atay Mehmet Ünlütürk , Gökhan Kılıç.
  (2015) Visual C#2005 ile GDI+ Özel Kontrolleri.
  Cinius Yayınları , ISBN: 978-605-323-175-2
  Çevirmen
 • Ilker Korkmaz , Orhan Dagdeviren , Fatih Tekbacak , Mehmet Emin Dalkilic.
  A Survey on Security in Wireless Sensor Networks: Attacks and Defense Mechanisms.
  223-251
  Atilla Elçi.
  Theory and Practice of Cryptography Solutions for Secure Information Systems.
  (2013), IGI Global, ISBN: 9781466640306